Kişisel Verilerin Korunması

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MÜŞTERİ EDİNİMİ/HESAP AÇILIŞINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bankamız tarafından siz değerli müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması için Bankamıza bildirilen ya da Bankamızca çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

Bankamız, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası” veya “Bankamız”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar ve yöntemlerle toplanmakta ve yine aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanılarak amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz;

(i) Bankamız Genel Müdürlüğü, Şubelerimiz, Doğrudan Satış Ekiplerimiz ile yapılan yüz yüze görüşmelerde temin edilen formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) Bankamatiklerimiz (ATM), internet sitelerimiz, internet bankacılığı, mobil veya dijital uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”), (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla doğrudan siz müşterilerimizden toplanabilmektedir.

Bankamızın dijital kanalları üzerinden hizmet veren kişisel asistan Maxi ile işlem yapılması halinde işlem güvenliğiniz için sesli ve yazılı iletişimler kaydedilmektedir. Sesli işlem yapmak amacıyla daha önce onay verdiğiniz izinleri telefonunuzun ayarlar menüsünden kapatabilir, telefon bankacılığı ya da Bize Yazın menüsü aracılığıyla sesli işlem izninizin iptaline dair talebinizi Bankamıza iletebilirsiniz.

Bunlara ek olarak, siz müşterilerimizden doğrudan elde ettiğimiz bilgilerin yanında, aşağıda sıraladığımız kaynaklardan veri toplayabilmekteyiz:

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları: T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Adres Paylaşım Sistemi ve Kimlik Paylaşım Sistemi, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat ve yapılan anlaşmalar kapsamında erişim sağlanan veri tabanları.
  • Mevzuat Kapsamında Bilgi Alınan Diğer Kuruluşlar: Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kuruluşların, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere yasal düzenlemeler doğrultusunda bankaların kullanımına sunduğu veri tabanları.
  • İş Ortaklarımız: Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı ana firma ve bayileri, İş Bankası'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları, çağrı merkezi arama hizmeti alınan firmalar, varlık yönetim şirketleri, sözleşmeli hukuk büroları ve avukatlar, Bankamız veya Bankamızı temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği kanallar, anlaşmalı mağazalar veya e-ticaret siteleri gibi üye işyerleri ve POS’ları aracılığıyla, piyasa istihbaratı yapılması ve ilgili mevzuat ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde iş ortaklarımız vasıtasıyla.
  • Diğer Üçüncü Taraflar: Bankamızla paylaştığınız iletişim kanalları üzerinden tarafınıza ulaşmak üzere yapılan çağrılara yanıt veren üçüncü kişilerle yapılan görüşmeler (Bu kişilerle müşteri sırrı kapsamına giren bilgilerin paylaşılması mümkün değildir.), hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları.
Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Bankamız ile olan ilişkiniz kapsamında; kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği, pazarlama, özlük, risk yönetimi, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar, biyometrik veri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçların gerektirmesi halinde, (“İşleme Amaçlarımız”) ilgili amaçla ile sınırlı, ölçülü şekilde ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“Hukuki Sebep”) dayalı olarak işlenebilmektedir.

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebep
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri, sigortacılık, vergi, sosyal güvenlik mevzuatı, tüketici hukuku ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi

• Yasal otoriteler, düzenleyici kurumlar, sektöre özgü düzenlemelere dayalı kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen izleme, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

• Yetkili kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması

• Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik gereği engelli müşterilerimize yönelik özel hizmet sunulabilmesi

• Bankamız hizmet kanallarında dolandırıcılığın önlenmesi ve işlem güvenliğinin sağlanması

• Ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlanması, yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi
• Banka ve müşteri işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik tespiti yapılması, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması, şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması

• Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

• Yasal, finansal, operasyonel, uyum, itibar, kredi, piyasa başta olmak üzere maruz kalınan risklerin yönetilmesi

• Finans ve muhasebe işlerinin takibi, finansal ve ticari raporların oluşturulması

• Bankamıza iletilen talep, şikayet ve önerilerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması
Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Bankamızın taraf olduğu çeşitli uyuşmazlık ve takip, dava, arabuluculuk ve diğer yasal süreçlerde gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi

• Varlık satışı, alacak devri işlemleri ile borç tasfiyesi, borç yapılandırmalarının gerçekleştirilmesi

• Bankamızın üzerinde hak sahibi olduğu varlıklara ilişkin tescil ve devir işlemlerinin yapılması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulması, bunlarla ilgili sözleşmelerin kurulması ve ifası, hesapların açılması, işlemlerin yürütülmesi kapsamında bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi

• Bankacılık mevzuatı çerçevesinde sunulan ürün/hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, alınacak teminatların belirlenmesi ve tesisi, teminatlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi

• Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik gereği engelli müşterilerimize yönelik özel hizmet sunulabilmesi

• Geçiş sistemi uygulamaları, vergi, harç, bağış, maaş vb. ödemelerine aracılık işlemlerinin yürütülmesi

• Bankamız alacaklarının tamamen veya kısmen tahsili, kredi dahil tüm ödemelerinizde gecikme olması halinde tarafınıza ulaşılması

• Talep ve beklentilerinizin daha iyi anlaşılması ve faaliyetlerimizin bu çerçevede planlanması, Bankamız ürün ve hizmetlerinin ücret, komisyon ve faiz oranları ile limitlerinin hesaplanması

• Acente sıfatıyla sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin sunulması ve bu ürünlere ilişkin prim hesaplanabilmesi, prim ödemelerine aracılık edilmesi de dahil olmak üzere sigorta acenteliği işlemlerinin yürütülmesi

• Mobil uygulamalarımız üzerinden sizlere hizmet sunabileceğimiz en yakın Şube (şube konumu ve şubeden sıra alma), Bankamatik (en yakın Bankamatik ve para çekme/yatırma) gibi hizmet noktalarımızın bilgilerini sunabilmemiz

• Bankamızın sadakat programları kapsamında müşterilerimize hediye/puan avantajı sunulması, kazanılan puanların hesaplanması/kullanılması, bu konularda müşterilerimize bilgi verilmesi

• Kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması

• Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi

• Banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi

• Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi

• Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi

• Müşterilerimize sunulabilecek uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaçlarıyla modelleme çalışmaları yapılması

• Bankamız ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Bankamızın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

• Uluslararası nitelik arz eden finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, uluslararası finansal kuruluşların öngördükleri kurallara uyulması ve işlemlerin niteliği ile uygun şekilde global olarak kabul edilen finans ve güvenlik kaideleri içeresinde hareket edilmesi
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
• Tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi, tanıtım ve geri aranma talepleriniz için bizimle paylaştığınız iletişim kanallarından sizlere ulaşılabilmesi

• Kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

• Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmalarının gerçekleştirilmesi

• Bankamızın, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın mevcut veya yeni ürün çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

• Alışkanlıklarınıza ve tercihlerinize göre size özel teklifler oluşturulması ve diğer pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

• Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi

• Mobil uygulamalarımız üzerinden pazarlama, tanıtım ve kampanya faaliyetleri kapsamında kişiye özel hizmetler sunulması, tanıtım, ürün/hizmet tekliflerinde bulunulması, kişiselleştirilmiş ürün/hizmetler geliştirilmesi
Açık rızanızın varlığı halinde

c) İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Bankamızın faaliyetleri kapsamında, belirli amaçların hukuki sebeplere dayalı olarak gerçekleştirilmesi için kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu kapsamda yapılabilecek aktarımlara aşağıda yer verilmiştir.

Aktarılan Kişi/Kurum/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebep
•Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
•Sermaye Piyasası Kurumu
•Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
•Mali Suçları Araştırma Kurulu
•Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
•T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
•Gelir İdaresi Başkanlığı
•Hazine ve Maliye Bakanlığı
•Sosyal Güvenlik Kurumu
•Yargı mercileri, İcra Daireleri, Arabulucular, Cumhuriyet Savcılıkları, tüketici hakem heyetleri
•Bağımsız denetim kuruluşları,
•Bankalararası Kart Merkezi
•İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
•Kredi Garanti Fonu A.Ş.
•Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
•Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, yargı mercilerine bilgilendirme, raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetleri kapsamında bilgi/belge sunulması, hukuki süreçlerin işletilmesi Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmesi
•Yurt içinde ve yurt dışında bulunan İş Bankası iş ortakları, hissedarlar, iştirak ve bağlı ortaklıklar
•İş Bankası'nın aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler
• İş Bankası'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı dış hizmet ve destek hizmeti kuruluşları, diğer anlaşmalı kuruluşlar, işbirliği yaptığı danışmanlar ve kuruluşlar
•Varlık yönetim şirketleri
•Bankamız alacaklarını devralacak üçüncü kişiler
•Sözleşmeli hukuk büroları ve avukatlar
•Finans kuruluşları, bankalar
•Bağımsız denetim şirketleri
•Europay Int. SA, Western Union, Mastercard Int. INC, Visa INC, JCB Int. Co., Maestro, Electron gibi ödeme sistemleri kuruluşları
•Noterler ve Türkiye Noterler Birliği
•Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş.
Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulması, bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve/veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
•İş Bankası’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar
•İş Bankası iştirak ve bağlı ortaklıklar, hissedarlar
• İş Bankası adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar
Pazarlama başta olmak üzere iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin sunulabilmesi Açık rızanıza dayalı olarak​

d) Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

(i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

  • kimlik tespiti yapılarak Şubelerimiz aracılığıyla,
  • kimlik doğrulaması gerçekleştirilerek Dijital Kanallarımız ya da Çağrı Merkezimiz üzerinden,
  • “İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul” adresine noter kanalıyla,
  • isbankasi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak,
  • Bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak

taleplerinizi Bankamıza iletebilirsiniz.

Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde, sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (6698 sayılı Kanun, m.5/2/ç) ve taraf olduğumuz bankacılık hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi (6698 sayılı Kanun, m.5/2/c) için bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve Kanun’dan kaynaklanan haklarınız konusunda yukarıda yer alan Türkiye İş Bankası A.Ş. “Müşteri Edinimi/Hesap Açılışına” metni ile aşağıda yer verilen “Kredili Ürünleri Aydınlatma Metni​” ve “Yatırım İşlemleri Aydınlatma Metni” kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metinlerini incelemenizi rica ederiz.

Güncelleme Tarihi: 09.10.2023

Kurum Bilgileri Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul Telefon: 90(212) 316 00 00 Faks: 90(212) 316 09 00

Yer Sağlayıcı Türkiye İş Bankası A.Ş. Yetkili Denetim Organı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Posta Adresi: Büyükdere Caddesi No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İstanbul Telefon: (212) 214 50 00 Faks: (212) 216 09 92 Web Adresi: www.bddk.org.tr

Privia uygulaması kapsamında seyahat hizmetinizi almak üzere www.pazaramatatil.com’a yönlendiriliyorsunuz.

Lütfen bekleyiniz.